Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69
 
41-300 D±browa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Warsztat informacyjny biblioteki
 
Pomoc± w dotarciu do poszukiwanej literatury służy warsztat informacyjny biblioteki, do którego należ± katalogi i kartoteki wraz z pomocniczymi indeksami.

katalogi:

- alfabetyczny
- rzeczowy według UKD
- czasopism
- serii wydawniczych
- zbiorów multimedialnych
- Banku Konspektów

kartoteki zagadnieniowe (zawieraj± opisy bibliograficzne
artykułów z czasopism i prac zbiorowych):

- metodyczna (nauczanie poszczególnych przedmiotów)
- psychologiczno-pedagogiczna
- opracowań lektur
- recenzji

powrót

 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w D±browie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS