Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Oferta dla nauczycieli


Gromadzimy i udostępniamy materiały wspomagające nauczycieli w pracy dydaktyczno - wychowawczej dotyczące:
szkolnictwa i edukacji
awansu zawodowego nauczyciela
integracji międzyprzedmiotowej
realizacji projektów edukacyjnych,
oceniania i ewaluacji
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
tworzenia i realizacji programów profilaktyczno - wychowawczych

dysponujemy bogatą ofertą:
gotowych scenariuszy lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz uroczystości szkolnych,
gromadzonych w Banku Konspektów, opracowanych przez nauczycieli Zagłębia Dąbrowskiego
programów nauczania
zbiorów multimedialnych wspomagających nauczycieli w realizacji programów
i ścieżek międzyprzedmiotowych

ponadto:
umożliwiamy zaprezentowanie efektów własnej pracy dydaktyczno - wychowawczej
dąbrowskim nauczycielom poprzez Bank Konspektów
sporządzamy i udostępniamy zestawienia bibliograficzne   (na podstawie własnych
zbiorów) w odpowiedzi na potrzeby wynikające z problemów społeczno-wychowawczych
oferujemy pomoc przy doborze literatury na określony temat oraz przy redagowaniu
bibliografii załącznikowej – oferta dla uczniów klas maturalnych

Nie wiesz jak odnaleźć się we współczesnej szkole? chcesz wiedzieć więcej...

powrót

 

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS