Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Biblioteka dzisiaj

Podstawą działalności biblioteki jest stale rosnący księgozbiór – tworzą go książki i czasopisma. Trzonem księgozbioru jest literatura z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, w tym literatura metodyczna dla nauczycieli przedmiotów objętych programem nauczania. Poza tym gromadzona jest literatura naukowa i popularnonaukowa z pozostałych dziedzin wiedzy oraz beletrystyka – w tym lektury szkolne. Biblioteka prenumeruje czasopisma przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz ogólnopedagogiczne, psychologiczne i oświatowe, a także w niewielkim stopniu czasopisma o charakterze popularnonaukowym.   (wykaz czasopism)
Księgozbiór biblioteki liczy 35 tys. książek oraz 180 tytułów czasopism pedagogicznych gromadzonych od 1975 roku.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Dąbrowie Górniczej zatrudnia nauczycieli – bibliotekarzy z pełnymi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi, którzy chętnie służą pomocą w dotarciu do poszukiwanych materiałów, wykorzystując szeroko rozbudowany warsztat informacyjny biblioteki.
Dysponujemy bardzo rozbudowaną kartoteką zagadnieniową: metodyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną, liczącą ok. 72 tys. opisów bibliograficznych.

Copyright 2017 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS