Adres Filii:
Budynek ZSZ "Sztygarka" im. S. Staszica - Pawilon II
ul. Legionów Polskich 69

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: (32) 262 41 79
fax: (32) 262 41 74

 Historia

Myśl o powstaniu Biblioteki Pedagogicznej, zrodziła się przy okazji tworzenia Wydziału Oświaty, Kultury i Wychowania przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej na początku 1974 roku. Inspiracją było coraz prężniej rozwijające się miasto oraz wzrastająca liczba mieszkańców (w tym dzieci) w związku z budową Huty Katowice, co spowodowało konieczność tworzenia nowych szkół i zwiększenie kadry nauczycielskiej, dla której biblioteka pedagogiczna byłaby wielce pomocna.
Pedagogiczna Biblioteka Miejska, której pomysłodawcą i współtwórcą był mgr Lucjan Mucha, rozpoczęła swą działalność już w październiku 1974 roku w budynku Szkoły Podstawowej dla Pracujących przy ul. Dąbrowskiego 1. Została wyposażona w książki oraz sprzęt biblioteczny (regały, skrzynki katalogowe, stoliki, krzesła) przez inne placówki oświatowo – wychowawcze oraz prywatnych ofiarodawców. Funkcję dyrektora biblioteki powierzono pani Zofii Bogdanowicz, zastąpionej w październiku 1975 roku przez panią mgr Aleksandrę Wróblewską, a nadzór merytoryczny od początku sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.
Po ogólnopolskiej reformie administracji państwowej w roku 1975, Pedagogiczna Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej została Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, a od 1 października 1979 roku stanowisko kierownika objęła mgr Anna Gorzelańczyk.
W czerwcu 1982 roku biblioteka została zmuszona do zawieszenia działalności z powodu utraty lokalu. Stało się tak na skutek decyzji Urzędu Miejskiego o zmianie przeznaczenia budynku, w którym znajdowała się biblioteka. Po wielu miesiącach niepewności i licznych interwencjach u władz miejskich i wojewódzkich, nowy lokal (po byłym klubie osiedlowym przy ul. Reymonta 14) otrzymano, przy wydatnej pomocy Prezydenta Miasta Jerzego Talkowskiego, w grudniu 1982 roku. Działalność biblioteki wznowiono w maju 1983 roku i do chwili obecnej pracuje nieprzerwanie, od 1 stycznia 1995 roku pod kierownictwem mgr Urszuli Seweryn, powiększając z każdym rokiem liczbę czytelników, wypożyczeń i woluminów.
30 marca 2007 roku biblioteka została przeniesiona do nowego, większego lokalu, przy ul. Piłsudskiego 2a i od lipca 2007 roku zaprasza wszystkich nauczycieli i studentów do korzystania z szerokiej oferty usług.

Ale to już było... (ul. Kr. Jadwigi 25 B/1)

W nowym miejscu, przy ulicy Piłsudskiego 2a,
początki...

 
enter

powrót
 

Copyright 2018 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach FIlia w Dąbrowie Górniczej
All rights reserved. Designed by KK & DS